Zakázané predmety

Letecká preprava sa riadi prísnymi bezpečnostnými pravidlami. Pred cestou sa preto informujte, ktoré predmety sú z prepravy vylúčené.

Podľa platných medzinárodných predpisov nesmiete mať počas prepravy pri sebe ani v príručnej batožine tieto zakázané predmety:

 • strelné zbrane: každá zbraň, ktorou je možné odpáliť výstrel pomocou výbušnej sily. Napríklad všetky typy strelných zbraní, repliky a imitácie strelných zbraní, hračkárske zbrane všetkých druhov, luky, praky, zbrane vystreľujúce ostré predmety, zapaľovače javiace sa ako zbraň.
 • zahrotené / brúsne zbrane a ostré predmety: ostré alebo brúsené predmety schopné spôsobiť zranenie. Napríklad uzamykateľný alebo vyskakovací nôž bez ohľadu na dĺžku čepele noža, nože, vrátane ceremoniálnych (obradných, zberateľských, slávnostných), voľné žiletky a britvy (okrem jednorazových holiacich strojčekov so žiletkou v uzavretom puzdre), nožnice, remeselné nástroje potencionálne použiteľné ako ostré alebo brúsené zbrane, napr. vrtáky všetkých druhov, skrutkovače, páčidlá, kladivá, kliešte, kľúče na skrutky (skrutkové kľúče, spájkovacie lampy).
 • tupé predmety: všetky tupé predmety schopné spôsobiť zranenie. Napríklad bejzbalové a softbalové pálky, golfové palice, hokejky, biliardové, gulečníkové tága, rybárske prúty.
 • výbušné a horľavé látky: všetky výbušné alebo vysoko horľavé látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie cestujúcich a posádky alebo pre bezpečnosť lietadla, majetku. Napríklad ohňostroje, svetlice vo všetkých podobách a iná pyrotechnika vrátane zábavnej a hračkárskej, alkoholické nápoje prevyšujúce 70% objemových jednotiek, horľavé tekutiny, napr. benzín, nafta, kvapalný zapaľovač, alkohol, etanol, detonátory a rozbušky, Plyny a plynové nádoby, napr. bután, propán, acetylén, kyslík – vo veľkých množstvách.
 • chemické a jedovaté látky: všetky chemické alebo jedovaté látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie cestujúcich a posádky alebo pre bezpečnosť lietadla a majetku. Napríklad kyseliny, žeraviny, napr. vytekajúce „mokré“ batérie, omračujúce spreje, napr. slzotvorný plyn, koreninový sprej, slzný plyn, jedy, materiál schopný spontánneho vzplanutia alebo horenia.

Zoznam zakázaných predmetov, ktoré sú vylúčené z leteckej dopravy a ktoré nesmú byť umiestnené v  podanej (zapísanej) batožine cestujúceho:

Napríklad: výbušniny, plyny, horľavé kvapaliny a hmoty, organické peroxidy, toxické alebo infekčné látky, rádioaktívne materiály, leptadlá, súčiastky palivového systému vozidiel, ktoré obsahujú palivo.

Najčastejšie odoberané zakázané predmety u cestujúceho a v jeho príručnej batožine:

 • manikúrová súprava (obsahujúca ostré a zahrotené predmety), vreckové nožíky
 • skrutkovače (bez rozdielu veľkosti)
 • príbory (nôž a vidlička)
 • "švajčiarske" karty (súčasťou ktorých sú ostré a zahrotené predmety)
 • žiletky a orezávač
 • železné odliatky a výkovky rôznej veľkosti a tvaru
 • náradie (fr. kľúče, kladiva, klince)

Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu.

PREPRAVA LIEKOV A TEKUTÍN

So sebou do kabíny lietadla si môžete vziať len malé množstvá tekutín. Tekutiny musia byť v malom balení do maximálneho objemu 100 mililitrov. Všetky balenia musia byť umiestnené v jednom priehľadnom uzatvárateľnom plastovom vrecku s maximálnym obsahom 1 liter na osobu.

Tekutinami sa rozumie:

 • voda a ďalšie nápoje, polievky, sirupy
 • krémy, pleťové mlieka a oleje
 • parfumy
 • spreje
 • gély vrátane šampónov a sprchových gélov
 • nádoby pod tlakom vrátane peny na holenie, penových tužidiel, ďalších penových prípravkov a deodorantov
 • pasty vrátane zubnej pasty
 • zmesi tuhých a tekutých materiálov všetky ostatné veci podobnej konzistencie.

Ďalej si do kabíny môžete vziať: tekutiny určené na použitie počas cesty, ktoré sú potrebné na liečebné účely alebo z dôvodov osobitnej požiadavky na stravovanie, vrátane dojčenskej výživy. V prípade prevozu zdravotnej či dojčenskej stravy je nutné, aby ste neprevážali množstvo väčšie, než je nutné pre cestu. Pracovníkom bezpečnostnej kontroly môžete byť požiadaní o kontrolu tekutiny ochutnávkou (napr. dojčenská strava), či o predloženie dokladu o jej pôvode (napr. v prípade prevozu inzulínu ide o potvrdenie od lekára alebo recept na meno cestujúceho). Ďalšie informácie o preprave tekutín na palube lietadiel nájdete v bezpečnostných pravidlách konkrétnych leteckých spoločností.