Cestovateľský zoznam

Praktický zoznam pre zjednodušenie príprav na bezproblémovú cestu. 

CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZA

Pred cestou sa uistite, že máte platný pas do krajín, kam letíte i kde prestupujete. Väčšina krajín požaduje, aby v čase cesty do uplynutia jeho platnosti zostávalo ešte aspoň 6 mesiacov. Pre prípad straty pasu je vhodné ho okopírovať a kópiu uložiť v inej batožine než originál. Súčasne si overte, či do krajiny, kam letíte alebo kde budete prestupovať nepotrebujete víza. Najlepšie vám na tento účel poslúži stránka ministerstva zahraničných vecí (www.foreign.gov.sk) Nájdete tam aktuálny zoznam krajín s vízovým aj bezvízovým stykom. Stránky obsahujú aj kontakty na ambasády a konzuláty iných krajín, kam je vstup podmienený udelením víza.

ZDRAVIE A OČKOVANIE

O chystanej ceste sa poraďte s lekárom, predovšetkým:

 • ak podstupujete práve liečbu
 • ak trpíte chronickou chorobou v prípade nedávnej hospitalizácie
 • ak ste tehotná

Súčasne je vhodné najneskôr cca 8 týždňov pred letom do exotických destinácií kontaktovať vášho praktického lekára a konzultovať s ním zdravotné riziká a prípadnú profylaxiu ochorení, ktoré sú v destinácii rozšírené. 

KONTAKTY

Na vašu cestu sa vybavte kontaktami na:

 • ambasádu alebo konzulát Slovenskej republiky v cieľovej destinácii
 • vašu zdravotnú poisťovňu  
 • miestnu kanceláriu leteckej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú prepravnú zmluvu (letenku)

CHECK - IN (Registrácia na let)

Na linky akejkoľvek leteckej spoločnosti sa môžete odbaviť troma spôsobmi:

 • online check-in na stránke leteckej spoločnosti - ( odporúčame! )
 • priamo v odletovej hale pred odletom (môže byť spoplatnené - najmä pri "low-cost" aerolíniách)
 • v samoobslužnom kiosku na letisku

BATOŽINA

Skôr ako si zabalíte vašu batožinu, zistite si všetky obmedzenia a pravidlá, ktorými sa riadi ich letecká preprava:

 • aké maximálne rozmery a maximálnu váhu môže mať príručná batožina a registrovaná batožina do batožinového pristoru (podpalubná batožina)
 • nikdy nedávajte do registrovanej podpalubnej batožiny cennosti
 • všetky osobné doklady, peniaze, cennosti a lieky zabaľte do príručnej batožiny
 • všetky ostré predmety, tekutiny a gély zabaľte do registrovanej batožiny a riaďte sa bezpečnostným nariadením, ktoré upravuje pravidlá, aké predmety je možné prepravovať v príručnej batožine.

Aktuálne informácie o povolenej batožine pre vašu cestu, ako aj o zozname zakázaných predmetov a obmedzeniach platných pre príručnú batožinu nájdete vždy online na web stránke vašej leteckej spoločnosti.

VÝMENA PEŇAZÍ

Na vašich cestách sa spravidla nezaobídete bez miestnej meny. Ako si ju zabezpečíte?

 • na väčšine letísk sú zmenárne alebo pobočky bánk, kde je možné zakúpiť aj iné než lokálne meny (sortiment a množstvo peňazí ale môžu byť obmedzené)
 • na väčšine letísk nie je problém vybrať peniaze z bankomatu (ale pozor vždy len miestnu menu)
 • ak chcete mať hotovosť hneď na začiatku pobytu v cudzej krajine, môžte si miestnu menu niekedy objednať a peniaze vymeniť už doma pred odchodom (sledujte pritom colné pravidlá určujúce, akú veľkú sumu peňazí v hotovosti môžete do danej krajiny doviezť)
 • ak cestujete do turisticky menej frekventovanej krajiny, máte na výber - vybrať si na mieste z bankomatu, vymeniť si voľne vymeniteľnú menu na mieste , vymeniť si peniaze ešte pred cestou (sledujte pritom colné pravidlá určujúce, akú veľkú sumu peňazí v hotovosti môžete do danej krajiny doviezť).

Naše odporúčanie - kombinácia hotovosti vo voľne vymeniteľnej mene, aspoň dvoch kariet s dostatočným limitom prípadne ešte v kombinácii s menším obnosom miestnej meny. (Na výmenu väčšieho obnosu si dobre skontrolujte kurzy, prípadne porovnajte, majte z domu naštudované približné kurzy. Potom môžte skúsiť aj vybrať miestnu menu a zisiť tak čo je kurzovo najvýhodnejšie či výmena alebo výber).

POISTENIE

Ak máte pre cestu uzatvorenú komerčnú cestovnú poistku, zoberte si so sebou vytlačenú verziu zmluvy a majte po ruke prístup na poistné podmienky (link) . 

Ak cestujete do krajín EU, EHP a Švajčiarska - s Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) máte nárok na zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách a pre čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti platí tento preukaz v Srbsku a Macedónsku. 

Nevýhody cestovania (aj pri cestách do krajín EU, EHP a Švajčiarska) bez komerčnej poistky a len s EPZP

- nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca (podľa verejného poistenia danej krajiny)

- nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz a repatriáciu

- nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdrav. starostlivosti mimo miestneho systému vereného zdravotného poistenia 

Najvýhodnejším krytím pre cesty je kombinácia EPZP a komerčnej cestovnej poistky, Neodporúčame do zahraničia cestovať bez cestovného poistenia. 

ŠPECIÁLNE SLUŽBY (ASISTENCIA)

Ak pri ceste budete potrebovať zvýšenú starostlivosť zo strany personálu leteckej spoločnosti, upozornite nás už pri rezervácii letenky. Cestujúcim so zdravotnými obmedzeniami a deťom cestujúcim bez sprievodu letecké spoločnosti poskytujú špeciálne služby.

BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA NA LETISKU

Vyhraďte si dostatočnú časovú rezervu na bezpečnostnú kontrolu na letisku, predovšetkým v čase prevádzkových špičiek. Rešpektujte prosím nasledujúce pravidlá:

 • prístup do oblasti bezpečnostnej kontroly je povolený len cestujúcim s platnou palubnej vstupenkou
 • všetky elektronické zariadenia ako sú mobilné telefóny alebo prenosné počítače prechádzajú röntgenovú kontrolou; počítač je treba vybrať z tašky a vložiť do röntgenu samostatne
 • počas bezpečnostnej kontroly je nutné predložiť pas a platnú palubnú vstupenku
 • cestujte v obuvi, ktorú budete môcť pri bezpečnostnej kontrole jednoducho vyzuť a obuť
 • pamätajte, že bezpečnostnou kontrolou - röntgenový stroj - bude prechádzať aj váš opasok, bunda, sveter a pod.
 • pred vstupom do bezpečnostného skenu  - rám -  nezabudnite vybrať z vreciek všetky kovové predmety, opasok bdue pravdepodobné tiež nutné sňať

TRANSFER

Ak je váš let s prestupom, skontrolujte si, či ste odbavení až do cieľovej destinácie. Ak nemáte palubnú vstupenku na nadväzný let, hneď po pristátí na transferovom letisku vyhľadajte prepážku TRANSFER a na nadväzný let sa odcheckujte.


Dúfame, že vám informácie v našom cestovateľskom zozname pomôžu k príjemne strávenej dovolenke alebo obchodnej ceste bez zbytočných komplikácií.