Cestovanie so zvieratami
Užitočné informácie o možnostiach a podmienkach ich prepravy.

Živé zvieratá môžete prepravovať len do krajín, kam to povoľujú predpisy cieľovej krajiny a za podmienok touto krajinou stanovených. Podrobnejšie informácie vám môže poskytnúť veľvyslanectvo danej krajiny, prípadne Štátna veterinárna správa SR.

Prepravu živých zvierat vždy vopred rezervujte. V prípade, že je zviera v zlom zdravotnom stave alebo ak je v krajine pôvodu nepriaznivá nákazová situácia, sú aerolínie oprávnené prepravu odmietnuť.

Zvieratá môžu na palube leteckých spoločností vo väčšine prípadov cestovať:

 • spolu s vami v kabíne lietadla (ako kabínová batožina)
 • v nákladovom priestore lietadla ako registrovaná batožina
 • v nákladovom priestore ako tovar (cargo)

PREPRAVA ZVIERAT V KABÍNE LIETADLA

V kabíne s vami môže cestovať váš domáci miláčik iba za nasledujúcich podmienok:

 • zviera musí byť umiestnené v špeciálnej schránke (max. rozmer cca 48 x 32 x 29 cm, max váha so zvieraťom cca 8 kg)
 • k letiskovému check-in sa dostavte minimálne 60 minút pred odletom lietadla, ideálne s väčším časovým predstihom
 • za prepravu vášho zvieraťa vám bude účtovaný poplatok podľa príslušnej tarify. Výnimku tvoria záchranárske a policajné psy v službe a sprievodné psy pre cestujúcich so zdravotným postihnutím. Tieto zvieratá sa prepravujú v kabíne lietadla prednostne, bez schránky a zadarmo.

PREPRAVA ZVIERAT V NÁKLADOVOM PRIESTORE AKO REGISTROVANÁ BATOŽINA

Zvieratá sa prepravujú za týchto podmienok:

 • preprava zvierat v nákladovom priestore ako odbavenú batožina je povolená len do určitých krajín
 • vaše zviera musí byť prepravované v schránke s nepriepustným dnom a otvormi pre dýchanie (max. rozmer cca 125 x 69 x 80 cm);
 • schránku je možné zakúpiť na letisku
 • schránka musí byť označená vaším menom, adresou a telefonickým kontaktom
 • zvieratá musia byť vybavené príslušnými dokladmi
 • za prepravu vášho zvieraťa vám bude účtovaný poplatok podľa príslušnej tarify

Prepravované zviera bude pre let odbavené počas odbavenia vašej ostatnej batožiny. Letiskový personál skontroluje, či schránka spĺňa predpisy, či v nej má zviera dostatok priestoru a či je vybavené jedlom a vodou s možnosťou doplnenia tohto zvonku schránky. Súčasne skontroluje sprievodnú dokumentáciu zvieraťa a jeho zdravotný stav. Potom bude zviera odovzdané pracovníkom na nakladanie lietadiel.

PREPRAVA ZVIERAT V NÁKLADOVOM PRIESTORE AKO TOVAR

Živé zvieratá je možné prepravovať v nákladovom priestore aj ako tovar. Touto oblasťou sa zaoberá oddelenie leteckej spoločnosti pre nákladnú prepravu - Cargo. Podrobnejšie informácie o tomto spôsobe prepravy zvierat získate v priamom kontakte s uvedeným oddelením.