Identifikačné údaje pasažiera

Bežne stačí ako identifikácia pasažiera meno presne podľa cestovného dokladu.

Ak sa však Vaša destinácia nachádza v krajine, ktorá vyžaduje ďalšie údaje o pasažierovi pred jeho nastúpením na cestu, upozorníme Vás na to.

Čo všetko musia obsahovať informácie o cestujúcom v rezervácii, akým spôsobom sú tieto ďalej používané?

ADVANCE PASSANGER INFORMATION (APIS)

Vlády rôznych krajín vyžadujú od leteckých spoločností zhromaždiť predbežné informácie o cestujúcich pred cestou. Letecké spoločnosti tieto údaje následne poskytujú colným a pasovým orgánom jednotlivých krajín. Niektoré vlády vyžadujú, aby im letecké spoločnosti poskytli priamy prístup k rezervácii cestujúcich v leteckej doprave (PNR), ktoré môžu obsahovať ďalšie osobné údaje.

Dôrazne odporúčame, aby ste poskytli APIS skôr, ako pri príchode na letisko, za účelom urýchliť váš check-in a zaistiť hladký priebeh pasovou a imigračnou kontrolou v destinácii. Je nevyhnutné, aby údaje boli presné, akékoľvek nepresnosti zbytočne predlžujú administráciu na imigračných úradoch v cieľovej stanici.

Tieto informácie sú podľa úradov v súčasnosti nevyhnutné na zabezpečenie leteckej bezpečnosti.

Krajiny, ktoré vyžadujú APIS

  • Stredný východ a Afrika: Bahrain, Kuwait, Qatar and Spojené arabské emiráty (Dubai)
  • Ázia: Čína, India (Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Mumbai), Japonsko and Južná Kórea
  • Európa: Španielsko, Veľká Británia
  • Severná Amerika Kanada, Spojené štáty Americké*

*Nový program Secure Flight Passanger Data (ďalej len SFPD), ktorý príslušné organizácie v Spojených štátoch Amerických zavádzajú na presnejší monitoring nežiaducich osôb.

V prípade, že sa v itinerári cestujúceho vyskytuje letisko na územi USA, bude cestujúci povinný vo svojej rezervácii ešte pred príchodom na letisko poskytnúť daným úradom (tj US DHS - United States Department of Homeland Security) Secure Flight Passenger Data (SFPD).

Tieto údaje môžu byť vložené do rezervácie kedykoľvek, avšak najneskôr 72 hodín pred plánovaným odletom:

  • MENO A PRIEZVISKO VO FORMÁTE, AKO JE UVEDENÉ NA CESTOVNOM DOKLADE
  • DÁTUM NARODENIA
  • POHLAVIE
  • REDRESS NUMBER, v prípade, že ho má cestujúci k dispozícii (je súčasťou programu DHS Travel redress Inquiry Program - DHS TRIP)

Letecká spoločnosť tieto údaje poskytne do 72 hodín pred plánovaným odletom príslušným úradom, aby tieto mohli v dostatočnom časovom predstihu vykonať porovnanie v zozname cestujúcich s osobami, ktoré majú zakázané leteckú prepravu do / z USA a zároveň identifikovať osoby pre eventuálne zvýšenú bezpečnostnú kontrolu už na odletových letiskách. Po dokončení tejto kontroly bude jej výsledok odovzdaný späť leteckým spoločnosťami. V prípade, že je rezervácia vytvorená menej ako 72 hod pred odletom, musí hneď pri vytvorení obsahovať vyššie uvedené SFPD dáta. Ak boli do rezervácie vložené APIS dáta viac ako 72 hodín pred plánovaným odletom, potom SFPD dáta byť vložené nemusia (sú už súčasťou APIS dát). APIS dáta môžu byť vložené do rezervácie kedykoľvek pred plánovaným odletom cestujúceho.

V prípade, že dané údaje nebudú v rezervácii vložené včas, môžu príslušné úrady USA požiadať o zrušenie rezervácie u leteckej spoločnosti!