Cestovanie bez bariér

Pomoc cestujúcim so zdravotným postihnutím je samozrejmosťou u každej leteckej spoločnosti. Za poplatok je možné objednať asistenčné služby, ako aj vyžiadať špeciálnu starostlivosť.

Pomoc cestujúcim so zníženou pohyblivosťou a chorým cestujúcim poskytujú letecké spoločnosti bezplatne. Ak potrebujete asistenciu počas odbavenie a letu, informujte nás o tom už pri rezervácii letenky.

Špeciálna starostlivosť je poskytovaná najmä cestujúcim, ktorí sú:

  • chorí alebo s obmedzenou pohyblivosťou
  • nevidiaci alebo nepočujúci

Ak si nie ste istí, či váš zdravotný stav dovoľuje cestovanie lietadlom, prečítajte si pozorne informácie na stránkach konkrétnej leteckej spoločnosti a konzultujte svoju cestu s ošetrujúcim lekárom.

CHORÍ CESTUJÚCICH ALEBO CESTUJÚCICH SO ZNÍŽENOU POHYBLIVOSŤOU

  • doprava chorých cestujúcich a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou musí byť vopred dohodnutá a potvrdená (minimálne 48 hodín pred nastúpením cesty)
  • prijímanie chorých cestujúcich a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou k leteckej doprave je obmedzené v záujme ich vlastnej bezpečnosti i bezpečnosti ostatných cestujúcich
  • ak veľkosť dverí pre nástup na palubu lietadla alebo technické vybavenie či obmedzený priestor na palube lietadla neumožňujú bezpečnú dopravu, môže cestujúcemu letecká spoločnosť dopravu odmietnuť
  • k leteckej preprave chorého cestujúceho si letecká spoločnosť môže vyžiadať vyjadrenie lekára (na špeciálnom formulári )

Cestujúcim so zníženou pohyblivosťou je počas odbavenia a cesty do / z lietadla k dispozícii letiskový invalidný vozík. Skladacie pojazdné kreslá pre nepohyblivých cestujúcich sú počas letu k dispozícii len na palubách vybraných typov lietadiel. Nepohybliví cestujúci si môžu odbaviť svoj invalidný vozík ako batožinu (prepravuje sa zdarma). O podmienkach prepravy invalidného vozíka sa informujte už pri rezervácii letenky.

NEVIDIACI A NEPOČUJÚCI CESTUJÚCI

  • v prípade, že je nevidiaci cestujúci doprevádzaný vodiacim psom, je tento pes prepravovaný zadarmo na palube lietadla. Pes musí byť v postroji a na vodítku (náhubok pre psa je odporúčaný pre použitie v prípade nutnosti).
  • cestujúci musí mať potvrdenie o výcviku psa pre službu postihnutým ľuďom a požadované cestovné doklady
  • rovnaké pravidlá platia aj pre inak postihnuté cestujúcich, ktorí sú závislí na sprievode psa.