Nový interiér lietadiel Boeing

Strop kabíny cestujúcich pokrýva projekcia hviezdnej oblohy, na zaoblených obrazovkách sa premietajú informácie o lete a filmy. Posuvné dvere medzi jednotlivými triedami sú automatické a siahajú od podlahy až ku stropu.

Spoločným cieľom týchto inovácií je prejasnenie a celkové spríjemnenie stiesneného priestoru v kabíne lietadla.