Doklady pre dieťa pri ceste do Južnej Afriky

Pri ceste dieťaťa do 18 r. veku do Južnej Afriky s oboma rodičmi uvedenými na rodnom liste treba mať:

- platný pas pre každého cestujúceho - rodiča aj dieťa

- víza, ak sú potrebné pre držiteľov konkrétneho pasu

- rodný list - notárom overený, úradne preložený

Pri ceste len s jedným rodičom navyše:

- rodičovský súhlas necestujúceho rodiča nie starší ako 4 mesiace - PARENTAL CONSENT AFFIDAVIT

Plné znenie aktuálnych podmienok nájdete na dha.gov.za